استقلال نیاز به آرامش دارد

تو این چند روز اخیر شاهد مصاحبه های آقای واعظ اشتیانی در مورد استقلال و هیت مدیره نداشته این تیم که به صورت سوری به کنفدراسیون اسیا رد شده،بودیم.نام افرادی دراین لیست ارسالی نوشته شده که درزمان مدیریت ایشان را به عنوان هیت مدیره فعالیت می کردند و ایشان از این کار سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اظهار ناراحتی کردند.کاری به اینکه آیا کار درستی انجام شده یا نه ندارم، فقط برایم یک سوال پیش آمده که چرا آقای آشتیانی در روزهای که استقلال نیاز به آرامش دارد و باید با تمرکز بیشتری خود را آماده بازی مهمی با تیمی همچون النصر عربستان بکند،این مصاحبه ها را انجام داده است.ایشان که از روی حس انسان دوستانه و دلسوزی برای فوتبال،احساس مسئولیت کرده و این کار فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی و مدیر عامل فعلی استقلال را اشتباه دانسته و حتی در بعضی رسانه ها تهدید به شکایت نیز کرده!فکر میکند به فوتبال ایران خدمتی کرده و یا دارد می کند!؟یادم نمی رود آن زمانی که فرهاد مجیدی از استقلال اخراج موقت شده بود و زمان دادگاه شرکت آلفا نیز نزدیک بود،از طرف دوستان ایشان در سایت مرتبط با خودشان خبری کار کردند که استقلال فلان مبلغ جریمه شده و باید این مبلغ را بپردازد و علت این جریمه هم سرپرست فعلی تیم استقلال می باشد!در حالی که هنوز دادگاهی تشکیل نشده بود و حکمی صادر نکرده بودند!در نهایت هم که دیدم به خیر و خوشی تمام شد.ایشان از چنین صحبتهای در چنین روزهای حساسی چه منظوری دارد؟آیا ایشان نمی خواهد استقلال در فصل فوتبالی امسالش موفق باشد تا به همه ثابت کند من از مدیر فعلی استقلال قویتر و کاربلدتر بودم!؟آیا ایشان با بهم زدن تمرکز مجموعه استقلال می خواهد مدیران فعلی این تیم را به واکنش در برابر مصاحبه هایش وادار کند تا این کنش و واکنشها در تیم استقلال حاشیه ایجاد کند و در نهایت به موفقیت احتمالی این تیم در بازیهای آسیایی لطمه بزند!؟ فکر کنم ایشان بخاطر اینکه حاج اقا فتح الله زاده در سال اول حضورش آنهم با آن مشکلات ابتدای فصلی که همین آقای واعظ برای تیم ایجاد کرد و نیمی از مهره های خوب این تیم را با بی تدبیری خود از دست داد و بجایش چند بازیکن معمولی گرفت تا بعد از آن هم حاجی در یک کار انجام شده قرار بگیرد و نیمی از سهمیه بازیکنان لیگ برتری که می توانست بگیرد را از دست بدهد ، به موفقیتهای در حال رسیدن است ،ناراحت هستند!در برنامه نود بعد از شنیدن صحبتهای آقای عزیز محمدی و آقای واعظ ،ایشان عنوان کردند باید قضاوت را به مردم بسپاریم.حال بنده به عنوان یکی از هواداران کوچک و جامعه فوتبالی،می خواهم قضاوت کنم و بگویم که اقای آشتیانی ریئس سازمان لیگ اعلام کرد که امسال نام هیئت مدیره ای برای دو باشگاه به کنفدراسیون اسیا رد نکرده است و فقط آقای فتح الله زاده و کاشانی را بجای شما و اقای انصاری فر به عنوان مدیر عامل در لیست های آسیایی خود فرستاده اند.یعنی نام هیئت مدیره زمان شما همان زمانی که در زمان مدیر عاملی شما ارسال شده بوده دیگر تغییر پیدا نکرده و..... . فکر کنم خیلی واضح و روشن است و دیگر جای هیچ گونه حرف و حدیثی برایش باقی نمانده است!آقای واعظ آشتیانی که اتفاقا از بچه محلهای خود من هستید و به خانواده روشن فکر و متدین شما خیلی هم ارادت دارم،لطف کنید در این زمانهای که تیم استقلال به ارامش نیاز دارد شما جو تیم ما را بهم نریزید و به مسایل کلان تر این ورزش بپردازید و از این مسایل کوچک صرفه نظر کنید!

امیر خادم عضو باشگاه از تهران

 


دم خروس یاقسم حضرت عباس

درسال۸۶بعدازآنکه سازمان تربیت بدنی محمدحسن انصاریفردراازمدیریت پرسپولیس برکنارکردشخصی گمنام درعرصه ورزش وبالاخص فوتبال به نام حبیب کاشانی به عنوان مدیرعامل پرسپولیس انتخاب شدکه درآن زمان بااعتراض شدیدهواداران سرخپوش مواجه شد،ولی کاشانی همه این بحران هاراباموفقیت پشت سرگذاشت وباانتخاب درست خوددریارگیری و  استیلی وقطبی برای هدایت تیم لیگ هفتم راآغازکردند،درمیانه راه خود مصایب ومشکلات زیادی راتحمل کردوبامدیریت منحصربفردخوددرپایان ازتمام مشکلات سربلندبیرون آمدودرپایان تیم راهم به قهرمانی رساندند. حال شخصی که باآمدنش خیلی ازهواداران راناراحت کرده بودبه جایی رسیدکه همان هواداران طاقت رفتن اورانداشتندوهنگامیکه علی آبادی اورابرکنارکردصدای اعتراض بسیاری بلندشد.دوره اول مدیریت کاشانی درپرسپولیس هم برای اووهم برای هواداران این تیم شیرین بودوهیچ گاه هم کسی پشت سراوسخن نگفت وهمه نسبت به سلامت کاری وپایبندی کامل اوبه مسائل دینی ومذهبی ایمان آوردند. امادوره دوم مدیریت اوکه دراواسط لیگ نهم آغازشدازهمان ابتدابا گلایه هاوانتقادات شدیدعباس انصاریفرددررابطه بااینکه کاشانی باعث وبانی اخراج اوازتیم پرسپولیس شدوشعارهای هواداران برعلیه اودر ورزشگاه هاراکاشانی هدایت می کرده است،دومین فردی که شمشیر راازروبرکاشانی بست حسین هدایتی بودکه انتقادات فراوانی راازاوکرد ومدعی این بودکه کاشانی درشورای شهرازموقعیت خودسوءاستفاده کرده ومانع دراختیارگذاشتن ورزشگاه امام رضا(ع)توسط شهرداری به تیم استیل اذین شده ودلیل جدایی خودازپرسپولیس راکاشانی  می دانست ومسائل دیگری که دراین مقاله مجال برای پرداختن به آنها نمی باشد. اماآخرین موردکه ازهمه عجیب تر می باشدسخنان قاضی شریفی می باشدکه دلیل جدایی خودازفدراسیون راکاشانی می داندونفوذ اودرسازمان تربیت بدنی راعاملی برای اخراج محترمانه خودمی داند. سوال اینجاست که آیاواقعا کاشانی درتمام این مسائلی که این افرادبیان کرده انددخیل بوده است یا خیر؟ کسی که درچهره خودنشانه های بارزی اززهد وتقوارانشان می دهد آیا واقعااین کارهاراانجام داده است یاخیر؟ من به شخصه برای حاج حبیب کاشانی احترام زیادی قائلم ولی برای اینکه هم خودم وشماخوانندگان ازاین قضیه مطمئن شویم بایدتاپایان فصل صبرکنیم تاببینیم علی دایی هم دربرابرکاشانی موضع گیری  می کندیاخیر،آنوقت خیلی مسائل روشن خواهدشد!

محمد نهالگر عضو باشگاه از تهران


قهرمانی های خسته کننده تهرانی ها

 به قهرمانان ادوار مختلف لیگ والیبال ایران نگاه کنید : 71-1354 دخانیات تهران ، استقلال تهران ، بنیاد شهید تهران ، بانک ملی تهران 1372 آبگینه قزوین 74-1373 فجرسپاه تهران 77-1375 پیکان تهران 80-1378 صنام تهران 1381 پیکان تهران 83-1382 صنام تهران 1384 تاکنون پیکان تهران بجز یک دوره در 23 دوره دیگر این تیم های تهرانی بوده اند که قهرمان شده اند ضمن اینکه 11 بار آن بوسیله تیم پیکان بوده ، آیا این مسابقات را میتوان لیگ ایران نامید نداشتن اسپانسر برای تیم های شهرستانی که باعث میشود آنها تحت نام شهرداری ، هیئت والیبال ، تربیت بدنی ویا بدون نام شرکت کنند و در بین راه انصراف دهند و هرگز نتوانند رقیبی جدی برای دو تیم پیکان و سایپا که جمع بازیکنان تیم ملی و امید و جوانان را در اختیار دارند نمیتواند آنچنین به نفع مسابقات و تیم ملی باشد.در هر دوره یک تیم توانسته نتایج خوبی البته نه در توان با پیکان و سایپا کسب کند.پگاه ، آذرپیام ، فولاد ارومیه ، کاله آمل ، نتایج نسبتا درخشانی را کسب کرده اند. با وجود شهرهای والیبال خیزی چون ارومیه و گنبد این شهرها هرگز نتوانسته اند اسپانسری قوی و تیمی که بتواند چند سال در سطح اول والیبال باشد نکته تاریک والیبال ایران است لذا فدراسیون والیبال باید با اجرای قوانینی حضور ملی پوشانی محدود در هر تیم را وضع کند تا تیم های شهرستانی نیز بتوانند توان رقابت با تهرانی ها را داشته باشد.

 

سینا پسران افشار عضو باشگاه از ارومیه


ابزار قهرمانی

 

 با اندکی دقت می توان فهمید که اغلب مربیان ناموفق در توجیه  ناکامی تیم خود و از عوامل موفقیـت  امیر قلــعه نوعی حتــما از تمول مـالی باشـگاه ســـپاهان و پرمهره بودن این تــیم یاد می کنند و کمتر مربی منصفی را می بینیم که علیرغم حضوردر گروه ناکامـان ازتوانایی های امیرخان نیز به نیکی یاد کرده و به برتری فنی وی اذعان نماید. در حالی که یک بررسی اجمالی نشان می دهد که اگر چه پرمهره بودن از ابزار بسیار مهم قهرمانی این تیم یا هر تیم دیگری بشمار می آید ولی ناگفته پیداست که تجمیع همه عوامل موثر در موفقیت در باشگاه قدرتمند سپاهان موجب پیدایش تیمی قوی،یک دست و توانا شده که علاوه بر قهرمانی در لیگ،در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا نیز همچنان از مدعیان درجه یک محسوب می گردد.مدیریت خوب و یکپارچه ساکت و همکاران او در راس هرم از عوامل انکار نشدنی و موثر در ماجراست.روشن ترین نکته به حضور سرمربی و کادر فنی مجرب،متجانس و بازیخوان تیم مربوط می شود.تشکیلات اداری و در حقیقت بخش سخت افزاری این بازی گروهی هم وجود تماشاگران وفادار و متعصب بخش مهم دیگری را تشکیل می دهند که در مجموع با بودجه کلان و کافی که در اختیار مدیریت با ثبات باشگاه قرار دارد،پازل قهرمانبی را تکمیل و در خلق افتخارات باشگاهی و ملی آنها را یاری می دهد.

بدیهی است در صورتی که وجود هر کدام از این اجزا دچار نقصان و کمبود باشد باید قطعا در احراز نتیجه به دبده تردید نگریست.ضمن آنکه معتقدیم که پر مهره بودن برای هیچ تیمی نه تنها جرم محسوب نمی شود بلکه از ابزار جدا نشدنی برای پیروزی های بزرگ نیز هست.

  فرزاد برخ عضو باشگاه از تهران


مراسم تودیع

 

 بالاخره دکتر مجتبی شریفی به حضور وریا ست 3ساله خود در کمیته انضباطی و تشکیلات حقوقی فدراسیون پایان داد و علیرغم همه ضد و نقیض گویی های خود و مقامات مرتبط، با فوتبال و قدرت اجرایی آن خداحافظی کرد. اینکه ایشان در مقام مذبور تا جه حد از نظر قضایی درست عمل نموده و احکام صادره با اصول قضایی از چه میزان انطباقی برخوردار بوده از یک طرف و اشاعه ادبیات خاص و ادعای استفاده از فرهنگ اسلامی و صحیح و همچنین حضور پر رنگ رسانه ای از سوی دیگر هیچکدام نافی این مطلب نیست که فردی با تحصیلات عالی و سابقه قضایی مطلوب وبا قلمی توانا در امر تالیف مدتی که از قضا کوتاه هم نبوده در مسندی نشسته و در حد توان تلاش کرده و امروز به هر دلیل قصد ادامه فعالیت ندارد. بدون اینکه قصد بزرگنمایی داشته باشم باید عرض کنم حداقل انتظاری که از تشکیلات متبوع ایشان می رفت این بود که این خداحافظی به شکلی مطلوب و با ادبیاتی مطبوع و مورد پسند جامعه طی مراسمی که در همه ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی رایج است صورت می گرفت و تودیع آبرومندانه ای برگزار می شد. اهدای هدیه هم نمی گویم مثل هدایایی که به مربیان و مقامات خارجی فوتبال تقدیم می شود، باشد ولی ارج وقرب مدیری با مدرک دکترای فلسفه با هر چرتکه و ماشین حسابی که محاسبه شودکمتر از آنها هم نیست. کاش می شد نشان دهیم که برای کار و تلاش سازنده و سالم کمی هم ارزش قائلیم. کمترین سود برخورد مورد نظر این است که نفر بعدی که روی کار می آ ید با اطمینان بیشتری خود را برای کار و فعالیت آماده می کند و اگر احیانا در پاره ای موارد سیبل مدیران بالادستی شد دلش نمی سوزد.مضافا اینکه آقای حسن زاده ای که امروز نامش برای تصدی این پست مطرح است به احتمال فراوان از این بدرقه زیبا و همچنین  استقبال اولیه ای که از خودش به عمل آمده حساب کار دستش آمده و فهمیده که چه بهشت برینی در انتظارش هست. البته سوای دوست خوب ، حتما سفرهای خارجی هم در قبول این مسئولیت بی تاثیر نبوده است.

 فرزاد برخ عضو باشگاه از تهران


رطب خورده منع رطب چون كند

متاسفانه بیشتر مشکلات فوتبال ما از انجا ناشی میشود که در کارها صداقت نداریم،و همه وظایف و تکالیف طرف مقابل را می دانیم ولی از وظایفی که به عهده خودمان است غافلیم.در برنامه 90این هفته مجتبی شریفی ريیس سابق کمیته انظباطی با اشاره به شایعه ارتباط پنهانی خود با علی دایی که توسط کاشانی دامن زده شده است گفت:اولا که من ارتباطی با علی دایی ندارم دوما گیرم که دارم و اقای دایی اقای کاشانی را امین خود دانسته و حرف درونش را به او گفته و دردو دل کرده است، اقای کاشانی ادمی صادق است و اثار دینداری در چهره اش پیداست بعید است که انرا در جمع علنی کند.خب حال اقای شریفی خودش میداند که این حرکت درست نیست پس چرا خودش چند هفته قبل در همین برنامه وقتی توسط اقای فردوسی پوردر ارتباط با اراءکمیته انظباطی به چالش کشیده شد برای اینکه حرفش را به کرسی بنشاند دست به افشاگری و  ماجرای تلفنی خود با فروسی پور در رابطه با محرویت علی کریمی زد .ودر جمع ملیونها بیننده تلوزیونی حرف های فردوسی پور با خودش(شریفی)را علنی کرد و یاد اور شد که در تماس اقای فردوسی پور ،فردسی پور از کمیته انظباطی خواسته در مجازات علی کریمی تخفیف داده شود ولی من مخالف بودم(شریفی)،که این موضوع باعث دردسر فراوان برای فردوسی پور شد.و حالا چرا اقای شریفی خودش انطور رفتار کرده اما حالا از دیگری نمی پسندد .

محمد غفار عضو باشگاه از تهران  


مبارزه برای صعود

 

استقلال ایران و النصر عربستان آخرین بازی گروه B لیگ قهرمانان آسیا را در حالی برگزار خواهند کرد که حذف یکی از دو تیم در پایان نود دقیقه حساسیت زیادی به این بازی بخشیده است. استقلال اگر نمیخواهد وداع زودهنگامی با این دوره داشته باشد باید این بازی را با اختلاف دو گل ببرد. النصر در آخرین دیدار خود در مقابل پاختاکور   با سیستم 2-4-4 بازی کرد اما در این بازی همانند بازیهایی که در خانه های حریفان بازی کرده، با سیستم 1-3-2-4 پای به میدان خواهد گذاشت و ویکتور فیگاروا جایگزین محمد سهلاوی یکی از دو مهاجم خواهد شد. در این پازل تاکتیکی بدرالمطوع به عنوان هافبک نفوذی پشت سر مهاجم بازی کرده تا النصر از شوتهای او بهره مند شود. او در سال 2010 به عنوان آقای گل جهان دست یافت. همچنین سعود حمود تک مهاجم النصر بوده و این تیم به فرارهای تند و تیز این بازیکن دل خواهد بست. این مهاجم جوان بازیکنی است که عربستانیها او را با ماجد عبدا... معروف مقایسه کرده و پیش بینی میکنند که در آینده یک مهاجم طراز اول خواهد شد. خالد زیلعی در بازی با پاختاکور در سمت چپ با نفوذهایش یکی از بازیکنان موثر النصر بود اما دراگان مربی النصر شاید به خاطر خاصیت دفاعی بیشتر از اوبیدو پتری رومانیایی استفاده کند تا کار نفوذ از جناح چپ را به حسین عبدالغنی با تجربه بسپارد. در بازی رفت دو تیم آنچه مشهود بود برتری استقلال در نبردهای هوایی بود به طوری که در بیشتر ضربات کرنر و ایستگاهی این بازیکنان استقلال بودند که ضربه اول را میزدند. ضعف خط دفاعی النصر روی توپهای هوایی در مقابل بازیکنان قدبلندی مانند سیدصالحی نمود بیشتری خواهد داشت و استقلال اگر در جناحین سانترکننده های خوبی داشته باشد روزی سیاهی را برای النصر عربستان رقم خواهد زد و خود با صعود از این گروه به مصاف ذوب آهن اصفهان خواهد رفت.

  عبدالقادر پوزیده عضو باشگاه از سرریگ قشم

 


پيام هاي اعضا به ناصر حجازي

امروز اعضاي از اعضاي باشگاه خواستيم پيامهاي خود را به ناصر حجازي بدهند.اين پيامهاي محبت آميز را ببينيد. ما هم مجموعه اي از اين پيامها را آماده كرديم كه بزودي به خود ناصر خان ميدهيم.

با آرزوي سلامتي براي اين اسطوره فوتبال كشور


كروش استقلالي است

 

این روزها حتی کوچک ترین خبرهایی که به کارلوس کرش مربوط شود در صدر اخبار ورزشی رسانه ها قرار می گیرد. از محل سکونت کرش گرفته تا گمانه زنی هایی که درباره میزان دستمزد و بندهای قرارداد او با فدراسیون فوتبال می شود. در این بین گرایش رنگی کارلوس کرش موضوعی است که شاید دانستن آن برای بسیاری از فوتبالدوستان جالب باشد.
بدون شک اکثر قریب به اتفاق هواداران فوتبال در ایران طرفدار یکی از دو تیم پرسپولیس یا استقلال هستند. این در حالی است که کرش هم، چنین مساله ای را تجربه می کند! با وجود اینکه مدت زمان زیادی از حضور کرش در ایران و آشنایی او با فوتبال ما نمی گذرد، اما به نظر می رسد رنگ آبی حسابی دل کرش را برده است! البته تعلق خاطر کرش به رنگ آبی مربوط به حالا نیست و او در کشور پرتغال هم طرفدار تیم آبی و سفیدپوش پورتو بوده است، نه قرمزپوش بنفیکا.

با این اوصاف سرمربی پرتغالی تیم ملی در صفحه فیس بوک خود و در بخش تیم های برگزیده، نام تیمی از ایران را قرار داده که برای هواداران فوتبال جالب است. در بخش تیم های برگزیده کرش، منچستریونایتد، چلسی، بارسلونا و پورتو قرار دارد و قسمت مهم برای هواداران فوتبال در ایران قرار گرفتن نام استقلال است. کرش طرفدار و دوستدار استقلال است و این موضوع را نتوانسته در صفحه فیس بوک خود پنهان کند. البته به نظر می رسد او نه تنها علاقه زیادی به رنگ آبی دارد بلکه چندان هم از قرمز خوشش نمی آید؛ یادآوری اظهارنظر کارلوس کرش در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش در ایران که به معرفی دستیارانش مربوط می شد، موید این مهم است. سرمربی تیم ملی در آخرین دقایق آن کنفرانس چنین گفت:« باید به موضوعی اشاره کنم که زیاد به سوالات شما مربوط نیست و مساله ای خارج از کنفرانس است. سیموئز طرفدار تیم قرمز است. او به رنگ قرمز علاقه دارد.

 

امیر زاغیان عضوباشگاه از اصفهان

 


فینال جام باشگاه های اروپا نبرد ،تجربه و جوانی

 

با نگاهی گذرا به فینال مسابقات جام باشگاه های اروپا نکاتی جالب و چشمگیر را در می یابیم که جای تامل و تفکر دارد .دو تیم منچستر یونایتد انگلیس و بارسلونای اسپانیا در حالی پا به مسابقه نهایی این دوره از مسابقات گذاشتند . که این بار فوتبال روی خوبش را به عاشقان این ورزش نشان داد و     عظیمی از فوتبال دوستان ا ز این اتفاق شاد و خر سند شدند.و این موضوع هم بی علت نیست .چرا که از یک سو منچستر یونایتد توانسته با در اختیار داشتن بازیکنان جوان و تاکتیک منحصر به فرد خود که بردن توپ به کناره های زمین است و ارائه یک فوتبال زیبا دل هواداران را بدست اورد .و از سوی دیگر بارسلونایی که این روزها به    بسیاری از باشگاههای جهان      شده است .با در اختیار داشتن گلچینی از بهترین بازیکن جهان به سرکردگی مسی،در کنار جوانان و نسل جدید نمایش زیبایی از فوتبال سرعتی و تک ضرب داشته باشد فیل عظیم مشتاقان را پای صفحه نقره ای تلویزیون میخ کوب کند.البته نباید از نقش بزرگ مربیان دو تیم گذشت که در واقع جدال تجربه فرگوسن و جوانی ریکاردو هم در نوع خود دیدنی و جذاب است دو مربی از دو نسل متفاوت اما با تفکراتی نوین و امروزی که فوتبال جهان را تحت تاثیر خود قرار داده و نگاهی از این منظر بازی شب اخر به مثابه مسابقه شطرنجی بین این دو مربی و باید ببینیم که نتیجه مهره چینی و تقابل این بزرگان چه خواهد شد .پس از کش و قوس های فراوان که با حضور مورینیو از صلابت مخصوصی بهره میبرد. با روانی مثبت برای این بازی دارد و منچستر هم که با نتیجه پر گلی توانست تیم المانی را از پیش رو بردارد .و از این حیث هم دو تیم در شرایط برابری هستند .البته عاملی که  کفه  تر از ورا به نفع انگلیسی ها سنگین تر میکند هواداران این تیم است که مسلما در شهر لندن و در استادیوم ویمیلی مجموعه منچستر را تنها نخواهند گذاشت و خود میتوانند فشار زیادی را بر بارسلونایی ها تحمیل کنند ،آنگلوساکسون هایی که عقبه (به نوبه خودشان)درفشانی در این زمینه دارند و هر جا و در هر میدانی که به تیم های باشگاهی و به تیم ملی انگلیس پای به میدان گذاشته جنجال ها پیامد هایی بسیار ی به همراه داشته است .یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در این مسابقه ،نقش قاضی میدان است که هنوز نام و ملیت او از سوی کمیته برگزار کنند .اعلام نشده است و بسیاری منتظرند بیفتد قضاوت این مسابقه حساس بر عهده چه کسی خواهد شد .زیرا تا رسیدن دو تیم به این وهله ،حرف و حدیث هایی بسیاری پیرامون این عامل مطرح بوده و همه ما حرفهای اقای خاص و بازیکنانش که به نوعی تئوری وجود ازاده مافیای فوتبال اروپا و دست های پشت پرده را برای رساندن برسلونا به فینال مطرح کردند و به تبع ان محرومیت هایی گریبان گیر انها شد را به یاد داریم البته با در نظر گرفتن همه این موارد و با توجه به اطلاعاتی که درباره هوای لندن در شب برگزاری فینال در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته نشان میدهد که باید انتظار یک فینال رویایی باشیم و به انتظار بشینیم و ببینیم که این بار این برگ تاریخ فوتبال به نفع چه کسی رقم خواهد خورد .

مرتضي دهرويه عضو باشگاه از سمنان


خصوصي سازي در فوتبال

 

آنچه مثل یک چالش بزرگ فراروی باشگاه هاست، حقوق اقتصادی شان است که شامل کپی رایت، پخش تلویزیونی، تبلیغات دور زمین و تبلیغات روی لباس، فروش اجناس ورزشی با آرم باشگاه و ... است که البته بیشتر این مشکلات در بخش های غیرورزشی نیز به چشم می آید. نکته دوم این بخش به حمایت های دولت برمی گردد. پیش بینی زمین از طریق طرح جامع شهری، وام های کم بهره و بلند مدت و ایجاد ورزشگاه ها به وسیله شهرداری ها و واگذاری آنها به باشگاه ها مهم ترین نکات هستند. این مسائل باید برطرف شوند تا به طور جدی وارد بحث خصوصی سازی شد. در غیر این صورت ممکن است خصوصی سازی عواقب منفی بر جای بگذارد. سازمان تربیت بدنی می تواند با تشکیل اتاق فکر و با همکاری کمیته ملی المپیک، فدراسیون فوتبال، فراکسیون ورزش مجلس و کارشناسان در ارتباط با بسترسازی آن لوایحی را تصویب کند تا همه چیز با یک برنامه اساسی پیش برود. درآمدزا نبودن تیم ها بزرگ ترین مانع برای خصوصی شدن است. به هر حال خصوصی شدن یک شمشیر دو لبه است که نباید بی گدار به آب زد. باید به بخش خصوصی اولا اعتماد کرد و ثانیا تا جایی که امکان دارد حمایت کرد تا به صورت مرحله به مرحله کلیه باشگاه های فوتبال خصوصی شوند. اگر کار به دست بخش خصوصی باشد، فوتبال درآمدزا می شود، چون بخش خصوصی برایش مهم است که وقتی هزینه می کند درآمد هم کسب نماید. دولت به جای اینکه هزینه کند، این پول ها را به عنوان وام در اختیار تیم ها قرار دهد تا ساختار باشگاهی ایجاد کند. همان طور که ترکیه در دوران تورگوت اوزال وام های کلان ۱۰-۱۵ساله به تیم ها داد تا آنها ساختار باشگاهی برای خود به وجود بیاورند و کم کم تولید درآمد کرده و برای بازپرداخت وام ها اقدام نمایند. ما می توانیم از تجربه کشورهای دیگر در واگذاری فوتبال به بخش خصوصی استفاده کنیم. بنابراین باید گفت برای پیشرفت باشگاه ها باید به خصوصی سازی روی آورد که این امر مستلزم تشکیل اتاق فکر است.

 

امیر زاغیان عضو باشگاه از اصفهان


صبر حرفه ای

 

مصطفی صبری مدافع تیم سایپای کرج که پس از تعویض در مقابل صبای قم مبادرت به شکستن شیشه رختکن کرده بود، پس از صدور حکم جریمه 5 میلیون تومانی کمیته انظباطی با ابراز تعجب از حکم صادره گفت: اگر همه شیشه های رختکن را هم شکسته بودم، اینقدر هزینه نداشت. با شنیدن این اظهار نظر حکیمانه سخت متاسف شدم.برای خودم،برای او و برای فوتبال و فرهنگ فوتبالی این کشور. ازاین همه وقاحت و بی بند وباری در این فوتبال زشت. این همه جار و جنجال برای هیچ و دریغ از ذره ای تنبیه و بار آموزشی در حد صفر از این جریمه ها. کسی نیست پاسخ سوالم را بدهد؟ می خواهم بدانم هدف از این تنبیه وجریمه چیست؟ چه کسی باید به این آدم یادآوری کند که زشتی حرکت تو فقط در خرد شدن یک شیشه خلاصه نمی شود؟ آیا کسی که وظیفه آموختن سعه صدر و همچنین اصول حرفه ای گری را به صبری داشته، تمام وکمال به وظایفش عمل کرده است ؟ از هر نوجوان مقطع راهنمایی بپرسید، حتما می گوید که این حرکت زشت علاوه بر خسارت مادی  خسارات جبران ناپذیر معنوی و فرهنگی نیز به دنبال دارد که ترسیم چهره مخدوش و منفی از الگوی ورزشکاری یکی از آن خسارت هاست. باید به او و امثال او بیاموزیم که ابتدایی ترین اصول حرفه ای گری می گوید مربی مطابق با تفکرات و دانش فنی خود تیم را ارنج می کند و بر اساس نیاز تاکتیکی وشرایط بوجود آمده در هر بازی، مختار است که از هر بازیکنی در هر جایی که تشخیص داد و در واقع دلخواه اوست بازی بگیرد. هدف از جریمه  صرفا جبران خسارت  مادی نیست که با براورد قیمت شیشه شکسته ، رقم دلخواه صبری به دست نیامده باشد. کاش صبری و صبری ها در فوتبال ما ذره ای هم به آموختن اخلاقیات دل می بستند و خود را فقط با خاطیان و متمردان دیگر مقایسه نمی کردند. هنوز در این فوتبال شوربخت الگوهای مثبت اخلاقی پیدا می شوند که با استناد به رفتار و گفتار آنهابشود راه را از چاه تشخیص داد

 

 فرزاد برخ عضو باشگاه از تهران


غروب دوباره استقلال اهواز

استقلال اهواز به لیگ دو سقوط کرد!بالاخره تیم مردمی و پرطرفدار جنوبی با آن طرفداران خون گرمش به لیگ دو سقوط کرد.چرا..........!؟به راستی چرا سرنوشت این تیم قدیمی و ریشه دار به این روز افتاده است.چرا سرهنگ صخرایی و مسئولان تربیت بدنی فوتبال استان خوزستان به این تیم مردمی کمکی نکردند؟یا اگر کمکی کردند درحد مناسبی نبوده و از بحران درون تیمی و مشکلات این کاسته نشده واین مشکلات بالاخره حکم به سقوط این تیم داده است!!!؟ این هم از سرنوشت فوتبال خصوصی! آیا استقلال اهواز می تواند به این زودی ها کمــر راست کند و به لیگ 1 و بعد لیگ برتر برگردد؟استقلال اهواز همان تیمی که در تهران دو سال پیش استقلال تهران را برد و از عوامل به شروع به بحران رفتن تیم آبیهای پایتخت در آن زمان شد.استقلال اهواز همان تیمـــی است که چند سال پیش با برد تیم استقلال در اهواز باعث دور کردن تیم خوب قلعه نویی از قهرمانی لیگ برتر شد و در نهایت با همان باخت نایب قهــرمان لیگ برتر ایران شد.استقلال اهواز تیمـی بود که استقلال و پرسپولیس را در اهواز بـــه ستـوه می آورد و بـا شکستهای سنگین بـدرقـــه می کرد.چرا به درد این تیم رسیدگــــی نشد!؟ چرا اختلافات و مشکلاتی که در این تیم وجود داشت کمکی نشد تا از بحــــران خارج شود و حداقل از سقوط این تیم جــلوگیــری شود؟آقای فتح الله زاده پیش تر در طی مقاله ای برای روزنامه استقلال جوان نوشتیم با اینکه شما خودتـــان زیاد مشکل دارید و تیمتان با گرفتاری های عدیده ای مواجه است ولی اگر می توانید به این تیم کمک کنید.قــرار نبود فقط مشکلات مالی این تیم را حل کنید.شما می توانستید به این تیم بازیکن قرضــی بدهید یا با ریش سفیــدی میان چند دسته از افرادی که فقط دنبال منافع شخصــی خود بودند از آنها بخــواهید که اتش بس کنند ،تا تیــم در آتشی که آنها برفروخته بودند،بیشتر از این نسوزند.آن زمان هنوز جای جبران بود(4ماه پیش)اما حالا دیگر هر کاری هم انجام شود دیگر نوشداری است پس از مرگ سهراب.دلم خیلـــی می سوزد از این وضعیتــی که تیم محبوب خوزستانی برایش پیش آمده است.با اینکه با نقل و انتقال امتیاز تیم ها به شدت مخالف هستم،اما دوست دارم حالا که تیم استقلال اهواز به لیگ دو سقوط کرده شرایطی مهیا شود که تیم مس سرچشمه که به لیگ بــرتـــر صعود کرده و طبق رقانون من در آوردی سازمان لیگ نمی تواند در لیگ برتر حضور داشته باشد(به دلیل حضور تیم مس کرمان)امتیاز این تیم را برای آبیهای اهوازی خریداری کنند تا این تیم مردمی دوباره به سطح اول فوتبال ایران برگردد.البته باید تمام امکانات و شرایط حضور تیمشان فراهم گردد و مثل دو سال اخیر دوبـاره نتیجه نگیرنــد و به لیگ پایین تر سقوط کنند!و همچنین امتیاز این تیم به تیمهای بی ریشه ای نرسد که فقط برای عرض اندام کردن و خودنمایی مسئولان استان مربوطه امتیاز تیم کرمانی را برای تیم استان خود بخرند و دوباره سال بعد در لیگ یک آنها را ببینیم.

امیر خادم عضو باشگاه از تهران

 


نطفه صداقت

 

شـبی که عـادل فردوسـی پور با مربی و سرپرست تیم دانش آموزی که با کـسب مقام دومی از خارج از کشور آمـده بودند، بـحث می کرد و با هـیجان بسیار سعی داشت به آنان تفهیـم کند کـه راستگویی و صداقت ارزشی بسیار بالاتر از کسب مدال و قهرمانی دارد، بعضی ها این اصرار اورا بـه سعی در کمرنگ نمودن مقام آنها و تلاش نوجوانانی تعبـیر کردنـد که با شجاعت رو در روی قهـرمانان کشورهای بـزرگ جهان ایستاده و به پیروزی رسیده بودند . آقای درود گـر سرپرست تیم استیل آذین پا را  از دیگران فراتر نهاده و با توجیهی غیر منطقی و خارج از موضوعیت برنامه به عادل توپید و مدعی شد که ارزش این قهرمانی بیشتر از آن است که عادل بخاطر یک موضوع کوچک طعم شیرین آن  را به کام دیگران تلخ کند. آن روز و روزهای بعد کسی از قشنگی کار عادل نگفت . کمتر کسی گفت که این عمل و تکرار آن چه عواقب شومی برای فوتبال کشور درپی  دارد. حالا تکرار ماجرا به شکل دیگری در حال وقوع است . آقای واعظی آشتیانی به فدراسیون هشدار داده که اگر AFC از ماجرای هیئت مدیره نداشتن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بویی ببرد، علاوه بر عواقب قانونی که این باشگاه ها و فدراسیون فوتبال مارا تهدید می کند،مسئله لطمه ای است که به اعتبار ورزش و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی وارد می شود.  من اگر چه با دخالت ها و اره بده،تیشه بگیرهای آقای آشتیانی از ریشه مخالفم اما نمی توانم منکر حرف حساب ایشان در این مورد بشوم.  نگارنده معتقدم که ایشان به اعتبار مدیریتی که زمانی در استقلال داشته اند دانسته یا ندانسته با جنگهای رسانه ای که باز گروه مدیریت فعتی استقلال راه انداخته اند، کمی تا قسمتی موجبات شهرت بیش از پیش خود را نیز فراهم نموده اند. وگرنه اغلب مواردی که مورد بحث واقع می شوند علیرغم ادعای صریح شخص آقای آشتیانی ،از ادبیات محترمانه برخوردار نبوده. بدترین حرفها را در قالب بازی با کلمات به زبان آورده و گاهی کاسه صبر آقای فتح الله زاده را نیز لبریز می کنند. پیشنهاد می کنم علاوه بر لزوم مشخص شدن چهارچوبی برای مصاحبه ، قطعا مدیران اسبق نیز باید در مصاحبه و برخورد با رسانه هااز قوانینی بهره بجویند که شائبه بهره وری رندانه و مجادلات شخصی از بین برود.

 

فرزاد برخ عضو باشگاه از تهران

 


نقدی بر برگزاری کلاس های مربیگری

 

نقش مربیان در رشد و موفقیت فوتبال غیر قابل انکار است دانش و علم به روز مربیان باعث خواهد شد تا فوتبال کشور همچون سایر کشورهای پیشرفته رو به رشد باشد ولی ایا در شرایط فعلی وضعیت این چنین است و تمامی مربیان وطنی با علم روز اشنا و تاکتیک های مدرن را در تیم های خود به کار می گیرند و اگر اینگونه می باشد سئوال این است پس چرا فوتبال کشور ما هنوز نتوانسته اقتدار خود را در این سالها بدست اورد و در جایگاه واقعی اش قرار بگیرد و سالهاست که تیمهای باشگاهی ما از رسیدن به جام قهرمانی باشگاههای اسیا دور مانده اند و حتی تیم ملی نتوانسته انتظارات را براورده کند وحتی تماشاگران با استادیوم ها هم قهر کرده اند لذا باید یک بازنگری اساسی به عملکرد مربیان صورت بگیرد چون مربیان به عنوان نفر نخست کادر فنی نقش اساسی را در نوع بازی تیمشان دارند در این یادداشت قصد ندارم تفکر و دانش مربیان وطنی را زیر سئوال ببرم و یا زحمات این قشر عزیز را نادیده بگیرم بلکه سخن این است که باید نگاه به برگزاری کلاس های مربیگری تغییر یابد تا مربیان پس از گذراندن دوره در روند رو به رشد فوتبال کشور موثر واقع شوند مرتضی محصص رئیس کمیته اموزش فدراسیون فوتبال در همایش یکروزه دانش افزایی مربیان استان کرمان بیان کرده است که تا چهار سال پیش تنها بیست مدرس توانایی تدریس در کلاس های اموزشی  فوتبال را داشتند اما در اخرین همایش برگزار شده فدراسیون هشتاد مدرس از استان های مختلف شرکت داشتند حال باید دید افزایش این مدرسان چه نقش اساسی در فوتبال کشور داشته است و چرا با این همه سر و صدا و دادن پول های هنگفت همه به دنبال حضور مربیان خارجی در کشور هستند و سپردن فوتبال در تمامی رده ها به این مربیان خارجی.

باید تجدید نظری در روند برگزاری کلاس ها داشت تا با برطرف کردن نقاط ضعف  و اشکالات برگزاری کلاس ها کاربردی تر شود و با ارائه راهکارهای جدید به دنبال پرورش مربیان زبده و کارامد بود یکی از مشکلات در این سالها این بوده که مدرسان کلاس ها خیلی راحت به برخی شرکت کنندگان که سابقه بازی در تیمهای لیگ برتری و ملی را داشته اند نمره قبولی می دهند ایا باید قبول کرد که هر بازیکن مطرح ونامی در عرصه مربیگری هم موفق خواهد شد ؟ و حضور انها بدون سابقه حتی مربیگری یکروزه در یک تیم نونهالان میتواند موثر واقع شود  و فقط به دلیل داشتن نام بزرگ مدرک مربیگری را کسب نمایند و از ان سوی بسیاری از مربیان کاربلد در سایه این نام ها محو شوند که البته نمونه ها فراوان است و تقصیری هم برعهده مسئولین کمیته یا مدرسان نیست و لی باید این نگاه تغییر یابد نکته قابل بیان دیگر اینکه متاسفانه در کشور ما گردش مربیان به خوبی انجام نمی شود و عده ای مربی وجود دارند که همیشه بر سر کارند و نتایج در روند کاری انها موثر نیست و فقط نام تیم انها عوض میشود براستی جایگاه این هشتاد مدرس در تیمهای باشگاهی کجاست ؟و تمام این مربیانی که در این دهه اخیر موفق به گرفتن مدرک شده اند در کجای فوتبال قرار دارند و چرا هیچ بستر و فضایی برای ورود انها میسر نیست؟البته در این بین نباید از نقش دلال ها و واسطه ها براحتی گذشت.شاید عنوان شود مربیانی همچون فرگوسن، ارسن ونگر ،کاپلو و...سالیان سال است که در عرصه مربیگری حضور دارند در این مورد باید گفت اصلا مقایسه اشتباه است چرا که مدیران باشگاهی در ایران به دنبال ثبات مربی نیستند و کسب نتیجه برای انها مهمتر از سازندگی و فرهنگ سازی است و انگار قرار است در مسابقات لیگ برتر هر هجده تیم قهرمان شوند ؟!به هر صورت امیدوارم فضای جدیدی برای حضور مربیان کاربلد و تازه نفس بوجود اید و با استفاده از دانش مربیان وطنی به دنبال سازندگی و عوض شدن نسل فوتبال باشیم.

مرتضی دهرویه  عضو باشگاه از سمنان  


فوتبال دولتي

 

فوتبال دولتی و مشخص شدن نتیجه در بیرون زمین یکبار دیگر به بعضی نتایج لیگ که با اشتباه محض و تأثیر گذار در نتیجه توجه کنید : استقلال 1 پیروزی 0 - مردود اعلام شدن گل زود هنگام پیروزی - پیروزی 1 استقلال 0 پیروزی 0 استقلال 1 - اعلام نشدن پنالتی بسود پیروزی و اخراج دروازه بان استقلال - پیروزی 1 استقلال 1 تراکتورسازی 1 صبا قم 2 - گل های خطای صبا و اعلام و لغو پنالتی تراکتور - تراکتورسازی 1 صباقم1 پاس 1 راه آهن 0 - پنالتی اشتباه پاس - راه آهن 0 پاس 0 پاس 2 ذوب آهن 1 - محروم کردن بهترین بازیکن ذوب آهن در روز بازی ذوب آهن 1 مس 0 - اشتباه در تکرار پنالتی - مس 1 ذوب آهن 0 استقلال 4 سپاهان 3 - گل خطای استقلال – استقلال 3 سپاهان 3 و ... تعداد بازی های زیادی اشتباه تأثیرگذار داوری را به همراه داشت و چه بسا اگر نیمی از آنها این اشتباهات را نداشتند ممکن بود بعضی مربیان اخراج نشده ، بعضی شعار ((رها کن ، حیا کن)) را نشنیده و بعضی دیگر اخراج شده و جدول تغییرات زیادی داشته باشد. پرسپولیس ، راه آهن ، تراکتورسازی ، سایپا بیشترین ضربه را از داوری دیدند و استقلال و پاس بیشترین منفعت را.پرسپولیس و تراکتورسازی برای آسیا و نایب قهرمانی می جنگند و داشتن یک 3 امتیاز برای هرکدام ممکن بود آنها را حتی نایب قهرمان لیگ کند و راه آهن از سقوط رهایی یابد برعکس استقلال رتبه دومی را ازدست دهد و پاس سقوط.با تمام احترام به کمیته داوران و فدراسیون فوتبال ولی آنها هرگز بر مبنای قانون عمل نکردند محروم کردن بازیکن تنها 3 ساعت قبل از بازی ، محروم کردن بی گناهان ، بلوکه کردن بعضی آرای صحیح کمیته انضباطی ، انتخاب داوران بی تجربه برای بازی های مهم ، اشتباهات عجیب داوران ، ندانستن قوانین داوری از سوی داوران و ... واقعا باید به حال این لیگ تأسف خورد. همین اشتباهات است که بازیکن را عصبی می کند و نباید به بازیکنانی مثل کرار جاسم ، علیرضا نورمحمدی ، و ... و مربیانی مثل علی دایی ، فراز کمالوند ، امیر قلعه نوعی ، مهدی تارتار خرده گرفت که چرا در بازی با شدیدترین لحن با داور درگیر شده اند قطعا با توجه به اینکه مسئولان کمیته داوران و فدراسیون به اشتباهات خود اعتراف نمی کنند باعث میشود بیش از پیش به این نکته پی ببریم که نتیجه هر بازی در زمین تعیین نمیشود.یک تیم هفته ها تمرین می کند تا بتواند نتیجه لازم را در بازی بگیرد ولی یک اشتباه همه رشته های آنها را پنبه می کند واقعا فدراسیون دادکان با آن همه هجمه علیه او واقعا کم اشتباه تر از فدراسیون کنونی بود یاد او بخیر. قهرمانی های خسته کننده تهرانی ها به قهرمانان ادوار مختلف لیگ والیبال ایران نگاه کنید : 71-1354 دخانیات تهران ، استقلال تهران ، بنیاد شهید تهران ، بانک ملی تهران 1372 آبگینه قزوین 74-1373 فجرسپاه تهران 77-1375 پیکان تهران 80-1378 صنام تهران 1381 پیکان تهران 83-1382 صنام تهران 1384 تاکنون پیکان تهران بجز یک دوره در 23 دوره دیگر این تیم های تهرانی بوده اند که قهرمان شده اند ضمن اینکه 11 بار آن بوسیله تیم پیکان بوده ، آیا این مسابقات را میتوان لیگ ایران نامید نداشتن اسپانسر برای تیم های شهرستانی که باعث میشود آنها تحت نام شهرداری ، هیئت والیبال ، تربیت بدنی ویا بدون نام شرکت کنند و در بین راه انصراف دهند و هرگز نتوانند رقیبی جدی برای دو تیم پیکان و سایپا که جمع بازیکنان تیم ملی و امید و جوانان را در اختیار دارند نمیتواند آنچنین به نفع مسابقات و تیم ملی باشد.در هر دوره یک تیم توانسته نتایج خوبی البته نه در توان با پیکان و سایپا کسب کند.پگاه ، آذرپیام ، فولاد ارومیه ، کاله آمل ، نتایج نسبتا درخشانی را کسب کرده اند. با وجود شهرهای والیبال خیزی چون ارومیه و گنبد این شهرها هرگز نتوانسته انداسپانسری قوی و تیمی که بتواند چند سال در سطح اول والیبال باشد نکته تاریک والیبال ایران است لذا فدراسیون والیبال باید با اجرای قوانینی حضور ملی پوشانی محدود در هر تیم را وضع کند تا تیم های شهرستانی نیز بتوانند توان رقابت با تهرانی ها را داشته باشد.

سينا پسران افشار عضو باشگاه از اروميه


آمارهايي از جام باشگاههاي اروپا

 

منچستریونایتد بهترین تیم جام باشگاه های اروپا از سال 1995 "از این سال به بعد هر برد 3 امتیاز داشت" تاکنون است.شیاطین سرخ از 16 دوره برگزاری این مسابقات با 15 حضور بهمراهرئال مادرید بیشترین حضور را داشته است.بارسلونا ، بایرنمونیخ ، آرسنال  منچستریونایتد همچنین با 169 بازی رکورددار با 13 حضور در رتبه های بعدی هستند.   مجموعا 115 تیم در است و رئال مادرید با 163 و بارسلونا با 142 بازی دوم و سومند.  این مسابقات شرکت کرده اند. اسپانیا با 12 تیم بیشترین و آلمان با 10 و فرانسه با 9 تیم رتبه های بعدی را دارا هستند ضمن اینکه 32 کشور عضو یوفا حداقل یک نماینده را  رئال مادرید با 313 گل منچستریونایتد با 293 و بارسلونا با 273 گل داشته اند.   سویا با میانگین 2 گل زده در هر بازی بهترین بیشترین گلها را به ثمر رسانده اند.   لیل با میانگین 0.8 آمار را دارد و بارسلونا با میانگین 1.923 رتبه دوم را دارد.  گلخورده در هر بازی پارما ایتالیا با 0.833 گل در هربازی عملکرد دفاعی بهتری نسبت  سویا با میانگین امتیاز گیری 2 بهترین آمار را به خود اختصاص به بقیه داشته اند.   با توجه به اینکه از سال 1995 چند سالی داده بارسلونا با 1.972 در تعقیب آن است.  مسابقات مرحله 8/1 نهایی نداشت اما با این تفاسیر بدون احتساب آن ادوار رئال مادرید با 12 حضور و منچستریونایتد و آرسنال با 11 حضور عملکرد بهتری داشته اندتنها 60 تیم  منچستریونایتد با 12 حضور از 16 دوره در جواز حضور در 8/1 نهایی را داشته اند.  مرحله 4/1 نهایی رکورددار بلامنازع است ، رئال مادرید و بایرن مونیخ با 9 حضور تعقیب  7 حضور کننده یونایتدی ها هستند.تنها 41 تیم به مرحله 4/1 نهایی صعود کرده اند.  در نیمه نهایی بارسلونا و منچستریونایتد را در این قسمت بلامنازع صدرنشین کرده است رئال مادرید نیز 6 بار به نیمه نهایی راه یافته است.تنها 25 تیم توانایی رسیدن به  منچستریونایتد و یوونتوس با 4 حضور در فینال بیشترین حضور جمع 4 تیم را داشته اند  را داشته اند و بارسلونا ، رئال مادرید ، بایرنمونیخ و میلان با 3 حضور در تعقیب دو  رئال مادرید تیم صدرنشین هستند. تنها 16 تیم توانسته اند به فینال راه پیدا کنند   یوونتوس 3 و میلان و 3 و میلان ، منچستریونایتد و بارسلونا 2 بار قهرمان شده اند.   مجموعا بایرن مونیخ و والنسیا 2 بار نائب قهرمان شده اند که از این لحاظ در صدرند.  1915 بازی در مسابقات انجام شده که البته بدون مرحله پلی آف قبل از گروهی محاسبه شده ضمن اینکه یک بازی نیز در سال 6-1995 بین دینامو کیف اوکراین و پاناتینایکوس  برگزار شد ولی بدلیل کنار گذاشته شدن دینامو کیف در این فهرست لحاظ نشده است.  5075 گل در این مسابقات به ثمر رسیده است که آمار 2.65 گل در هربازی را ثبت کرده  سر آلکسفرگوسن تنها مربی ای است که در تمام 14 حضور تیمش روی نیمکت نشسته است.   کوسیچاسلوواکی ، دبرسن مجارستان ، زیلینااسلوواکی و ودر مجموع نیز رکورددار است.   لفسکی صوفیه بلغارستان تنها تیم های بدون امتیاز مسابقات بشمار می روند.  تاتنهام هاتسپر در اولین حضور خود با 15 امتیاز به رتبه 63 رسید یعنی صعودی بیش از  تیم هایی چون ویارئال ، سویا ، چلسی ، لیدزیونایتد ، تاتنهامهاتسپر ، 40 پله ای.  هرتا برلین ، سلتاویگو ، رئالسوسیه داد ، کایزرسلاترن هرگز در مرحله گروهی حذف نشده  بشیکتاش ترکیه ، استوا بوخارست رومانی با 5 حضور بدون راه یابی به مرحله اند.   در بین 10 تیم برتر انگلیس بالاتر آقایی خود را در این ملاک منفی اثبات می کنند.   جدول رده 3 اسپانیا و ایتالیا 2 و آلمان ، پرتغال و فرانسه یک نماینده دارند.  بندی 10 تیم برتر را ملاحظه می کنید :

 رتبه باشگاه حضور بازی برد مساوی باخت گلزده گلخورده امتیاز تفاضل میانگین امتیاز

1 منچستر یونایتد انگلیس 15 169 94 43 32 293 148 325 +150 1.923 2 رئال مادرید اسپانیا 15 163 89 34 40 313 185 301 +130 1.847 3 بارسلونا اسپانیا 13 142 81 37 24 273 140 280 +130 1.972 4 بایرن مونیخ آلمان 13 139 71 35 33 232 146 248 +86 1.784 5 آرسنال انگلیس 13 129 59 34 36 198 134 211 +64 1.636 6 یوونتوس ایتالیا 12 120 57 32 31 189 125 203 +64 1.692 7 میلان ایتالیا 11 113 50 34 29 162 112 184 +50 1.628 8 چلسی انگلیس 9 101 50 30 21 154 85 180 +69 1.782 9 پورتو پرتغال 12 113 46 30 37 138 130 168 +8 1.487 10 المپیک لیون فرانسه 11 98 47 23 28 167 115 164 +52 1.673 این آمار در پایان مرحله نیمه نهایی فصل 11-2010 جام باشگاه های اروپا تهیه و تنظیم شده است.

سینا پسران افشاریان عضو باشگاه از اروميه

 


تيم اميد و منصوريان

 

علیرضا منصوریان یکی از خوب های فوتبال کشورمان در زمان بازیگری در تیم های ملی و استقلال تهران بود بازیکنی که هر مربی برای داشتن وی غبطه می خورد اما اینکه او در دوران مربیگری هم همان محبوبیت دوران بازی اش را خواهد داشت سوالی است که ذهنی علاقه مندان را مشغول به خود کرده است و تا چندی دیگر کارنامه وی برای همگان روشن خواهد شد و نتایج تیم ملی امید در مسابقاتی که پیش رو دارد آینده مربیگری او را رقم خواهد زد شایان ذکر است بعد از انتخابات علیرضا منصوریان به عنوان سر مربی تیم امید نظرات بسیار زیادی در این زمینه از سوی کارشناسان و اهالی فن بیان شد و اکثرا معتقد بودند که نباید سرمایه سوزی کرد و این مربی جوان خیلی زود در این رده به کار گرفته شده است و اینکه منصوریان هم پای علی دایی و....گذاشته است و ....!!و حتی بیش از 70 درصد بینندگان برنامه تلویزیونی 90 هم بر این باور بودند که تیم امید با علیرضا منصوریان به نتایج دلخواه دست پیدا نخواهد کرد اما علیرغم اینکه من هم با نظر اکثر کارشناسان موافق هستم ولی سوال اینجاست که حال چاره کار چیست ؟

شاید هرکس دیگری هم که جای علیرضا منصوریان قرار میگرفت به دنبال بروز توانایی هایش بود و بدش نمی اید در رده ملی خود را بیازماید و اگر اشتباهی هم صورت گرفته از سوی مسئولین فدراسیون فوتبال بوده است که چرا از مربیان بهتری استفاده نکرده است ؟اما حال که این انتخاب چه صحیح و چه اشتباه صورت گرفته است باید قبول کرد وظیفه هدایت تیم ملی امید بر عهده این مربی جوان و با شخصیت فوتبال کشورمان میباشد لذا وظیفه همگان در حال حاضر کمک به تیم ملی امید و کادر فنی اش می باشد چرا که در حال حاضر دیگر بیان انتقاد هیچ سودی نخواهد داشت و برای کسب نتایج قابل قبول و موفقیت تیم وظیفه تک تک ما این است تا هرچه در توان داریم را به کار بندیم تا باعث انگیزه و تقویت تیم و علیرضا منصوریان شویم .چرا که من حقیر معتقدم نام ایران و تیم ملی از هر موضوع دیگر برای ما اهمیت دارد ضمن اینکه علیرضا منصوریان بیشتر از هر کس دیگری دلش برای شخصیت خودش و سربلندی تیم ملی امید می تپد .

مرتضی دهرویه عضو باشگاه از سمنان


تاريخچه مختصر پيدايش فوتبال

 

هر چه زمان می گذرد، و هر چه بر عمر فوتبال افزوده می شود، اقبال عمومی مردم جهان، نسبت به این ورزش مردانه، پر تلاش و جادویی فزونی می یابد. در این میان، سهم جوانان و نوجوانان در گرایش بسوی این ورزش، چه از نظر داخل شدن در متن آن، و چه لذت بردن از تلاش گروهی از بازیکنان در زمین، در جمع تماشاگر، از ورزشهای دیگر بیشتر بوده و بهمین دلیل است که در کشور های مختلف جهان، مولفین و مفسرین بسیاری در مورد این ورزش کتب، مقالات، سالنامه ها، قوانین و تشریح شیوه های گوناگون را به طرق مختلف منتشر کرده و هر چه از عمر فوتبال می گذرد، تجزیه و تحلیل های بیشتری درباره پیدایش و رواج این ورزش صورت می گیرد. فوتبال سرگذشت جالبی دارد، چرا که تعداد بسیاری از تاریخ نویسان و مؤلفین بخصوص غربی ها سعی کرده اند تا ثابت کنند فوبتال چه به طریق ابتدایی و اولیه، چه از نظر داشتن فوتبال دارای قوانین و رعایت اصول بازی، از کشور آنها آغاز شده و سپس به کشورهای دیگر رخنه کرده و رواج یافته است. از آن جمله اند کشورهای فرانسه و ایتالیا که خود را " پدر فوتبال" دانسته و مقابل ایندو، کشور انگلستان است که به جهت تدوین قوانین و ثبت بازیها در قرن هجدهم، خود را والاتر و برتر از دیگران می داند. بطور کلی نام اولیه بازی فوتبال" سوله" و یا" جیکودل کالسیو" بوده است. اما فوتبالی که بطور کاملاً صحیح با قوانین مدون آغاز گردید، از انگلستان سرچشمه گرفته است. اگر تاریخ ثبت سازمان فوتبال انگلستان را مطالعه کنیم سال 1863 را نشان می دهد. همچنین بعد از 25 سال یعنی در تاریخ 1888 فوتبال حرفه ای انگلستان فعالیت خود را آغاز کرد. این سوابق نشان دهنده وجود فوتبال مدرن در انگلستان قبل از سایر کشورهای اروپایی بحساب می آید.جالب است بدانیم بنا بنوشته " ب.ژیله" مولف" تاریخ ورزش جهان" پیدایش ورزش موازی با تاریخ تمدن بشر می باشد. بهمین دلیل جای تعجب نخواهد بود اگر گفته شود بازیهای اولیه در خاور دور بوجود آمده و بر اثر چنگهای بزرگ مانند جنگهای اسکندرمقدونی، این ورزش از خاور دور به خاور میانه منتقل شده وسپس جنگ ژولیوس سزار تمدن " گالو رومن" را به سرزمین " گل"فرانسه فعلی برده و با تشکیل بازیهای ورزشی که تجربه آن منجر به ریشه فوتبال فعلی گردید، نام بازی به " هارپاستوم" و بعدها به " سوله" یا " چوله" تغییر یافته و در سرزمین های مختلف باتلفظ های گوناگون بیان گردیده است

 

امیر زاغیان عضو باشگاه از اصفهان

 


مسير پيشرفت در فوتبال

 

باشگاه های بزرگ و موفق جهان به این نکته توجه کرده اند که برای در آمد زائی لازم است با همان جامعه ای که از آن رشد کرده اند، روابط مستحکم و دو طرفه ای شکل دهند. از مشکلات ریشه ای باشگاه داری در ایران، نوع رویکرد باشگاه ها به جامعه است.فوتبال یک فعالیت اجتماعی است، هم انجام آن جمعی است و هم توجه بخش بسیار بزرگی از جامعه را به دنبال خود دارد. باشگاه های بزرگ و موفق جهان به این نکته توجه کرده اند که برای در آمد زائی لازم است با همان جامعه ای که از آن رشد کرده اند، روابط مستحکم و  دو طرفه ای شکل دهند. از مشکلات ریشه ای باشگاه داری در ایران، نوع رویکرد باشگاه ها به جامعه است.نام گذاری با پسوند ظاهری و بدون معنی فرهنگی-ورزشی و نامیدن تیم ها به نام شهرستان هائی که باشگاه در آنجا فعالیت می کند، نهایت رویکرد باشگاه ها به جامعه ای است که در آن کار و کسب در آمد می کنند.در تحلیل چند چالش پیش روی باشگاه ها، به کرات می بینیم که از این عامل ریشه ای یعنی انفصال از جامعه، غفلت ورزیده می شود. مشکلاتی که می توان آنها را از این دیدگاه مورد بررسی قرار داد گسترده هستند و شاید در نگاه اول، ریشه برخی از آنها مرتبط با ارتباط بیرونی باشگاه با جامعه به نظر نیاید؛ نمونه هائی از آنها عبارتند از: استقبال پر نوسان مردم از مسابقات، تغییرات سریع بین تشویق و تخریب در شعارهای سکوها، کاهش وفاداری بازیکنان به باشگاه ها و حتی عدم درآمد زائی باشگاه ها از راه های معمول فوتبال دنیا.


در تحلیل درست این موارد باید بر مشکل مدیریت جامعه و هواداران از سوی باشگاه ها تمرکز کرد ولی متأسفانه، اغلب مشاهده می شود که تحلیل ها متوجه دلایل سطحی هستند. امروز، معضل فوتبال معلق بین سنت و مدرنیته ما، این است که هدف و مقصد باشگاه ها و جامعه مشترک نیستند.

موفقیت در فوتبال، هم به عنوان یک تجربه انسانی و هم یک فعالیت تجاری، وابسته است به داشتن پایگاه مستحکم، پر اشتیاق و وفادار هواداران. از همین روی، هسته توجه در برنامه ریزی بازاریابی باشگاه های فوتبال موفق دنیا، ایجاد فضا و فرهنگ جامعه مدار در باشگاه و بازیکنان می باشد.
لازم است مدیران بدانند و باور کنند که این رویکرد پایه تولید درآمد و سودآوری مالی باشگاه است.

 

امیر زاغیان عضو باشگاه از اصفهان


.:: آخرین مطالب ::.

» باشگاه خوانندگان روزنامه خبر ورزشی ( دوشنبه یکم فروردین 1390 )
» عدم بدرقه داوران ایرانی از سوی مسئولین فوتبال ( شنبه دهم خرداد 1393 )
» دروغ رادر ورزش نهادینه نکنیم ( جمعه نهم خرداد 1393 )
» بازیهای ناامیدکننده تیم ملی ( سه شنبه ششم خرداد 1393 )
» 90 دقیقه بی فایده ( سه شنبه ششم خرداد 1393 )
» شان کریم باقری را پایین نیاورید ( دوشنبه پنجم خرداد 1393 )
» سنگربان دروازه ای با تورهای مروارید نشان ( یکشنبه چهارم خرداد 1393 )
» چشم بندی ( شنبه سوم خرداد 1393 )
» پهلوان سنگین‌وزن دنیا هم رفت ( چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 )
» انتخاب درست مدیران دو تیم پایتخت ( سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 )
» امیر می‌توانست بهتر عمل کند ( سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393 )
» تفاوت دروگبا با علی دایی ( دوشنبه بیست و نهم اردیبهشت 1393 )